You are currently viewing <strong>Nadniemeńskie krajobrazy w parku dworskim w Miejscu Piastowym</strong>

Nadniemeńskie krajobrazy w parku dworskim w Miejscu Piastowym

Wrzesień to czas, kiedy spotykamy się w parku przy Dworze Trzecieskich, aby wspólnie czytać. 18 września już po raz trzeci przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej – Narodowe Czytanie, która w tym roku miała swoją dwunastą odsłonę.

Na tegoroczną lekturę Para Prezydencka wybrała „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, jeden z ważniejszych utworów literatury polskiej, który w swojej treści podejmuje między innymi temat powstania styczniowego. Ze względu na przepiękne, realistyczne opisy przyrody oraz postacie bohaterów lektura ta często porównywana jest do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Część oficjalną spotkania rozpoczęliśmy od wysłuchania listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odczytała dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym Agnieszka Turek. Postać autorki powieści oraz genezę utworu przedstawiła uczestnikom spotkania Elżbieta Kandefer – nauczyciel SP w Miejscu Piastowym. Czytanie utworu rozpoczęły wójt gminy Dorota Chilik oraz zastępca wójta Aleksandra Ciepiela, które wybrały fragment powieści wprowadzający słuchaczy w świat nadniemeńskiej przyrody. Następnie każda z bibliotekarek, w przepięknie przygotowanej scenografii oraz strojach, przybliżyła postacie głównych bohaterów lektury. Zaproszeni do wspólnej akcji przedstawiciele szkół z terenu gminy, w porządku chronologicznym, czytali fragmenty „Nad Niemnem”. Swoje prezentacje przedstawili uczniowie szkół podstawowych z Głowienki, Targowisk, Miejsca Piastowego, Rogów, Zalesia, Łężan, Wrocanki i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.  

Każda ze szkół otrzymała książkę z pamiątkową pieczęcią akcji „Narodowe Czytanie”. Na zakończenie uczestnicy spotkania częstowali się jabłkami z lokalnych sadów, a chętni otrzymali zakładki do książek z powieści „Nad Niemnem”.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka oraz Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym.

Justyna Prajsnar, fot. IP