Niepodległa

Krwawe ścieżki do Niepodległej - rekonstrukcja bitwy na Klarowcu

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Wiele Kultur, Jedno Miejsce - Węgry tematem przewodnim wydarzenia w Gminie Miejsce Piastowe

Edukacja Kulturalna

Weźmy kulturę na warsztat - edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe