ADRES
ul. Dukielska 2A
38-430 Miejsce Piastowe
NIP 684 265 91 51

TYMCZASOWA SIEDZIBA 
Widacz 120 (budynek szkoły, ostatnie piętro)
38-430 Miejsce Piastowe

TELEFONY
13 43 53 074 – w sprawach kultury
13 43 53 960 –  w sprawach biblioteki

E-MAIL
info.centrumkultury@gmail.com
bibliotekamp@poczta.onet.pl

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE
https://www.facebook.com/gckibmiejscepiastowe
https://www.facebook.com/GCKiB-Biblioteka-w-Miejscu-Piastowym-438453972889531
https://www.facebook.com/Zagroda-Etnograficzna-w-Rogach-106491914577468