KADRA

Dyrektor Gminnego Centrum i Biblioteki w Miejscu Piastowym
Joanna Ziemiańska-Kielar

Wicedyrektor
Wojciech Krężałek

Kierownik bibliotek
Justyna Prajsnar

Główna Księgowa
Elżbieta Rajs

Pracownik działu technicznego, akustyk
Paweł Mazur

Pracownik działu technicznego, kasjer
Kazimierz Kozioł

Specjalista ds. promocji, redaktor naczelny dwumiesięcznika ,,Piastun”
Izabela Półchłopek

Pracownik ds. promocji
Patrycja Kulig

Instruktor środowiskowy
Izabela Drobek

Animator kultury, kustosz Zagrody Etnograficznej w Rogach
Sylwia Pelczar

Instruktor ds. sportu
Leszek Zajdel

Pracownik ds. administracji
Monika Borek

Starszy bibliotekarz (Miejsce Piastowe)
Maria Winnicka

Starszy bibliotekarz (Rogi)
Agnieszka Guzylak

Bibliotekarz (Miejsce Piastowe)
Magdalena Grądalska

Bibliotekarz (Targowiska)
Agnieszka Kobiałka

Bibliotekarz (Głowienka)
Anna Lonc

Bibliotekarz (Wrocanka)
Stec Katarzyna

Pracownik działu technicznego – sprzątająca
Agata Wolanin