Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskało środki na dofinansowanie zadania pod nazwą Weźmy kulturę na warsztat – edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  w kwocie 67 000,00 zł, wkład własny wynosi 16 800,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 83 800,00 zł.

W ramach projektu planowane są następujące warsztaty:
1) warsztaty taneczne,
2) warsztaty fotograficzne,
3) warsztaty aktorsko – teatralne,
4) warsztaty muzyczno-wokalne.

Projekt Weźmy kulturę na warsztat – edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe to propozycja czterech form nauczania kultury poprzez sztukę. Dzięki organizacji serii warsztatów stworzymy okazję do zdobycia umiejętności tanecznych, fotograficznych, aktorsko-teatralnych oraz muzyczno-wokalnych. Zwieńczeniem naszych działań będzie wystawa fotograficzna, spektakl teatralny Gminnej Amatorskiej Formacji Aktorskiej (GAFA) oraz koncert działającej od prawie 130 lat Orkiestry Dętej wraz z nowymi członkami zespołu.

Realizacja projektu doprowadzi do:
– aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zaszczepienia nowych pasji,
– integrację społeczności,
– wzmocnienia uczestnictwa w kulturze,
– wzmocnienie pewności siebie i samodzielności uczestników,
– pobudzenia twórczego myślenia,
– poszerzenia horyzontów twórczych oraz wiele innych.