Edukacja Kulturalna 2022

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskało środki na dofinansowanie zadaniapod nazwą Weźmy kulturę na warsztat – edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  w kwocie 67 000,00 zł , wkład własny wynosi 19 500,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 86 500,00 zł.

Projekt Weźmy kulturę na warsztat – edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  będzie aktywizował dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Dzięki organizacji serii warsztatów stworzymy okazję do zdobycia umiejętności tanecznych, aktorsko-teatralnych i fotograficznych. Zwieńczeniem naszych działań będzie wystawa fotograficzna oraz spektakl teatralny Gminnej Amatorskiej Formacji Aktorskiej (GAFA) – międzypokoleniowej, artystycznej grupy, która powstała w 2021 roku.

W ramach projektu planowane są następujące warsztaty:

1) Warsztaty taneczne

2) Warsztaty fotograficzne

3)Warsztaty aktorsko – teatralne

Realizacja projektu doprowadzi do:

– aktywizacji dzieci i młodzieży

– integrację społeczności

– nauki poprzez zabawę

– wzmocnienie pewności siebie i samodzielności uczestników

– pobudzenia twórczego myślenia

– zaszczepienia nowych pasji

– poszerzenia horyzontów twórczych oraz wiele innych.