You are currently viewing Polonez na liście UNESCO

Polonez na liście UNESCO

Polonez – polski taniec narodowy – 5 grudnia został wpisany na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Polonez to tradycyjny polski taniec narodowy, którego korzenie sięgają XVII wieku. Jest to taniec dworski o uroczystym charakterze, często wykonywany podczas oficjalnych uroczystości, balów i ceremonii.

Współcześnie polonez, jako taniec i forma muzyczna, pozostaje ważnym elementem kultury polskiej, a jego tradycja jest pielęgnowana i kontynuowana przez różne pokolenia.

Zobaczcie fragment Poloneza w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Pogórzanie, który zaprezentowany został 12 listopada 2023 roku w Głowience, podczas finału obchodów 50-lecia zespołu.