Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym pozyskał środki na dofinansowanie zadania pod nazwą: Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe w kwocie 15 000,00 zł , wkład własny wyniósł 3 750,00 zł.

Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe to projekt, który dotyczył zagadnienia z zakresu kultury ludowej, jego celem była ochrona tradycji i przekazu ludowego. Projekt był zaadresowany do całej społeczności gminy Miejsce Piastowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zorganizowano następujące warsztaty:

1) Warsztaty malarskie sztuki ludowej

2) Warsztaty pisania ikon

3) Warsztaty śpiewu ludowego

Łącznie odbyło się 56 spotkań, na których przeprowadzono 132h warsztatów dla 60 uczestników.

Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć wszystkie zakładane cele do których można zaliczyć m. in. zachowanie i przekazanie tradycji, popularyzację zanikającej dziedziny rękodzieła artystycznego, wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej. W ramach warsztatów specjaliści poszczególnych dziedzin przekazali uczestnikom techniki malarstwa, pisania ikon oraz naukę śpiewu ludowego. Zrealizowane zadanie z pewnością pozwoliło zachować i ocalić od zapomnienia kulturę i tradycję naszego regionu.

”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”