You are currently viewing Marsz „Połączeni Flagą” w Miejscu Piastowym
default

Marsz „Połączeni Flagą” w Miejscu Piastowym

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości, które zostało ustanowione dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Tego dnia w naszej gminie odbyła się III edycja Marszu Niepodległościowego „Połączeni Flagą”, gdzie wspólnie ponieśliśmy 200-metrową flagę w hołdzie dla Ojczyzny.

Gminne obchody Święta Narodowego rozpoczęliśmy przy Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym, gdzie każdy z uczestników obchodów został obdarowany kotylionem. Marsz poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe. Do marszu przystąpili harcerze, poczty sztandarowe, władze samorządowe na czele z wójtem Dorotą Chilik, pracownicy urzędu, nauczyciele, uczniowie, radni, sołtysi, przedstawiciele powiatu krośnieńskiego, służby mundurowe, księża, siostry michalitki, przedstawiciele organizacji społecznych, mieszkańcy gminy.

O godzinie 11:00 spod Urzędu Gminy wyruszyliśmy do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, wspólnie niosąc dumnie flagę. Pod pomnikiem Anioła Stróża Polski zostały złożone wiązanki kwiatowe oraz znicze.

Do delegacji kwiatowch przystąpili: władze samorządowe gminy Miejsce Piastowe – wójt Dorota Chilik, skarbnik Ewelina Pilszak, sekretarz – Krzysztof Mercik. Wiązanki złożyli także przedstawiciele posłów na Sejm RP Piotra Uruskiego i Adama Śnieżka.

W delegacjach byli także: Wicestarosta  Krośnieński – Andrzej Guzik, Radni Powiatu Krośnieńskiego – Teresa Sirko i Tomasz Sieniawski. Radni Gminy Miejsce Piastowe na czele z Przewodniczącym Rady – Wiesławem Habratem; Klub Radnych PIS Gminy Miejsce Piastowe – Małgorzata Skwara, Grzegorz Habrat, Janusz Lenik. Z ramienia Gminnej organizacji PSL oraz radnego Sejmiku Wojewódzkiego Dariusza Sobieraja wiązankę kwiatów składał Marek Marecki. Jako przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krośnie z Wydziału Prewencji przybył komisarz Grzegorz Lisowski.

Do złożenia kwiatów przystąpiły delegacje z  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki – zastępca dyrektora Wojciech Krężałek wraz kierownikiem biblioteki Justyną Prajsnar. Kwiaty złożyli także przedstawiciele Samorządowego Centrum Usług Wspólnych: kierownik Beata Bodzioch – Kaznowska, Agnieszka Kaczmar oraz Grzegorz Meier. Wiązankę okolicznościową złożył również kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Boczar wraz z przedstawicielami Dziennego Domu Pomocy Senior Wigor oraz Klubów Seniora. Z Zakładu Gospodarki Komunalnej kwiaty złożyły kierownik Aneta Dobosz i Monika Kaczmarczyk.

Nie zabrakło również reprezentacji ze szkół podstawowych z terenu gminy Miejsce Piastowe. Szkoły reprezentowali dyrektorzy, zastępcy wraz z uczniami; SP w  Głowience: dyrektor – Iwona Topolska z uczniami; SP Łężany: dyrektor – Teresa Zamorska oraz wicedyrektor Agnieszka Zawojska – Sokołowska, z harcerzem 18 dr harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego; SP Miejsce Piastowe: dyrektor  – Małgorzata Stanisz – Krupa oraz wicedyrektor Anna Patla; SP Rogi: dyrektor Edyta Dydo, wicedyrektor Anna Kilar wraz z uczniami szkoły; SP Targowiska: dyrektor – Małgorzata Lorenc, wicedyrektor Beata Szeligowska oraz opiekun pocztu sztandarowego Marcin Tereszkiewicz; SP Wrocanka: dyrektor – Nina Hanus z zastępcą Eweliną Głód; SP Zalesie: dyrektor – Daniela Kokoszka oraz wicedyrektor Katarzyna Omachel. Symboliczny znicz złożyła także delegacja Zespołów Żłobków Gminy Miejsce Piastowe na czele z dyrektor Agnieszką Jastrzębską wraz z dziećmi i rodzicami.

Kwiaty składali przedstawiciele Towarzystwa Sportowego „Piastovia” z Miejsca Piastowego – prezes Tomasz Sieniawski, Damian Pelczar oraz Andrzej Kilarowski. Sołectwo z Miejsca  Piastowego reprezentowali sołtys – Piotr Frydrych oraz radni  Wojciech Urynowicz i Piotr Rajnik. Kiaty złożyła także delegacja KGW z Głowienki: Aneta Gorczyca i Agnieszka Mercik.

Przystąpiliśmy również do akcji „Niepodległa do hymnu” wspólnie śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie w Sanktuarium odprawiona została msza święta. Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe. Na koniec obchodów w sali Centrum Pracy z Młodzieżą przedstawiony został autorski spektakl formacji artystycznej GAFA „Ignacy Łukasiewicz, I WSZYSTKO JASNE!” Sala wypełniła się w całości publicznością a przedstawienie zakończono owacją na stojąco. Przedstawienie było uwieńczeniem Roku Łukasiewicza, w którym to przypadała 200 rocznica wynalazcy oraz 140 rocznica śmierci naukowca.

[…]W półgodzinnym spektaklu trudno jest przedstawić cały imponujący dorobek tego wielkiego człowieka o sercu większym niż księżyc. Wybraliśmy kilka epizodów z życia Łukasiewicza, by przybliżyć wam jego postać i być może zainteresować jego życiorysem i nowatorskimi pomysłami, które nie ograniczały się jedynie do nafty[…] – tak o spektaklu „Ignacy Łukasiewicz, I WSZYSTKO JASNE!” mówi Sebastian Jakubczyk – instruktor grupy GAFA.

Przedstawienie dofinansowano zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorami gminnych obchodów Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka oraz Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

GCKiB, fot. IP

Link do nagrania z drona zrealizowanego przez portal Krosno112:

https://www.facebook.com/krosno112/videos/450284593915938