Celem programu było finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online.

Program „Kultura w sieci” był jednorazowym programem o charakterze interwencyjnym, wspierającym sektor kultury w związku z utrudnieniami w działalności wynikającymi z sytuacji epidemii COVID-19. Projekt realizowany był w 2020 r. jako element tarczy antykryzysowej w kulturze.

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym pozyskał środki na dofinansowanie zadania pod nazwą:  Rękodzieło artystyczne w sieci w kwocie 14 00,00 zł.

Rękodzieło artystyczne w sieci to projekt, którego zadaniem było przede wszystkim zachowanie i przekaz polskiego rękodzieła artystycznego oraz wsparcie twórców, specjalistów i instytucji, które ze względu na panującą epidemię nie mogli realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Celem projektu było przekazanie wiedzy i umiejętności z poszczególnych technik artystycznych oraz pozytywne i kreatywne spędzenie czasu. Odbiorcy mogli nabyć nowe umiejętności wytwarzania kwiatów z bibuły, wykonywania ozdób z gipsu, filcu i wycinanki ludowej.

W ramach projektu powstały filmy instruktażowe z zakresu rękodzieła w kolejności:

1) Wycinanki artystyczne

2) Bibułkowe kwiaty

3) Sztukateria gipsowa

4) Ozdoby z filcu

Wszystkie filmy powstałe w ramach projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce MULTIMEDIA.

”Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci”