Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Piastowym w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Miejscu Piastowym pozyskali środki na dofinansowanie zadania pod nazwą:  Zwiększenie potencjału oraz wsparcie działań Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe  w kwocie 535 000,00 zł  z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu2021 roku natomiast planowane zakończenie przypada na koniec 2023 roku.

Rezultatem bezpośrednim i najważniejszym efektem realizacji zadania jest oddanie do użytku modernizowanych pomieszczeń: Sali prób, studia nagrań oraz pomieszczenia technicznego wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

Realizacja zadania niesie za sobą wiele korzyści do których można zaliczyć:

– Wzmocnienie zespołu oraz zacieśnienie współpracy z GCKiB

– Stworzenie studia o pojemności mieszczącej nawet do 30 muzyków jednocześnie

– Poprawę jakości świadczonych usług

– Realizację przedsięwzięć we własnej siedzibie bez potrzeby wynajmowania sali prób oraz zmniejszenie poziomu hałasu dzięki wytłumienia nowego pomieszczenia

– Zwolenie dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń remizy na potrzeby działalności jednostki OSP

– Zwiększenie zadowolenia ze służby oraz motywacji do dalszej pracy strażaków oraz członków Orkiestry Dętej.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030