Narodowy program rozwoju czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym realizuje zadanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, korzystając z jego dofinansowania.  Zadanie odbywa się w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Wsparcie to ma ogromne znaczenie dla bibliotek. Nie od dziś wiadomo, że czytelnictwo rozwija się głównie dzięki nowościom wydawniczym. Biblioteki, które mają ograniczone środki na zakup nowych książek, z góry skazane są na nikłe zainteresowanie, a w najgorszym przypadku nieistnienie. Program ma na celu finansowe wspieranie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w całym kraju. Poniżej zestawienie kwot dotacji w poszczególnych latach i liczba zakupionych woluminów dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym i czterech filii:

2004 –   3 000,00 (94)
2005 – 12 000,00 (515)
2006 – 10 700,00 (658)
2007 – 10 500,00 (493)
2008 – 12 000,00 (613)
2009 –   3 995,00 (149)
2010 –   4 500,00 (196)
2011 –   6 610,00 (237)
2012 –   6 700,00 (371)
2013 –   6 700,00 (392)
2014 –   6 900,00 (403)
2015 –   8 600,00 (388)
2016 –   8 600,00 (403)
2017 –   8 600,00 (422)
2018 –   8 600,00 (432)
2019 –   8 600,00 (405)
2020 – 10 000,00 (439)
                                                                                                              

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   Co roku wydawnictwa sfinansowane z tego programu opatrzone są stosowną adnotacją. W roku 2019 w brzmieniu „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.