NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym realizuje zadanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, korzystając z dofinansowania z wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 1. Wsparcie to ma ogromne znaczenie dla bibliotek. Nie od dziś wiadomo, że czytelnictwo rozwija się głównie dzięki nowościom wydawniczym. Biblioteki, które mają ograniczone środki na zakup nowych książek, z góry skazane są na nikłe zainteresowanie, a w najgorszym przypadku nieistnienie. Program ma na celu finansowe wspieranie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w całym kraju. Poniżej zestawienie kwot dotacji w poszczególnych latach i liczba zakupionych woluminów dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym i czterech filii bibliotek:


2016 –   8 600,00 (403)
2017 –   8 600,00 (422)
2018 –   8 600,00 (432)
2019 –   8 600,00 (405)
2020 – 10 000,00 (439)
2021 – 12 000,00 (386 książek i 43 audiobooki)
2022 – 15 000,00

W 2022 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym otrzymało dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na kwotę 25 000 zł.. W tym roku nasze biblioteki po raz drugi przystąpiły do programu i znaleźliśmy się w gronie 276 instytucji w Polsce objętych tym wsparciem finansowym. Otrzymana w II edycji kwota 15 000.00 jest najwyższą dotacją w województwie podkarpackim. 
                                                                                                              
Co roku wydawnictwa sfinansowane z tego programu opatrzone są stosowną adnotacją. W roku 2019 w brzmieniu „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.    

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.