Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1.0

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym realizuje zadanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, korzystając z dofinansowania z wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 1. Wsparcie to ma ogromne znaczenie dla bibliotek. Nie od dziś wiadomo, że czytelnictwo rozwija się głównie dzięki nowościom wydawniczym. Biblioteki, które mają ograniczone środki na zakup nowych książek, z góry skazane są na nikłe zainteresowanie, a w najgorszym przypadku nieistnienie. Program ma na celu finansowe wspieranie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w całym kraju. Poniżej zestawienie kwot dotacji w poszczególnych latach i liczba zakupionych woluminów dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym i czterech filii bibliotek:

2004 –  3 000,00 (94)
2005 – 12 000,00 (515)
2006 – 10 700,00 (658)
2007 – 10 500,00 (493)
2008 – 12 000,00 (613)
2009 –   3 995,00 (149)
2010 –   4 500,00 (196)
2011 –   6 610,00 (237)
2012 –   6 700,00 (371)
2013 –   6 700,00 (392)
2014 –   6 900,00 (403)
2015 –   8 600,00 (388)
2016 –   8 600,00 (403)
2017 –   8 600,00 (422)
2018 –   8 600,00 (432)
2019 –   8 600,00 (405)
2020 – 10 000,00 (439)
                                                                                                              
Książki zakupiono ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Co roku wydawnictwa sfinansowane z tego programu opatrzone są stosowną adnotacją. W roku 2019 w brzmieniu „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.