Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskało środki na dofinansowanie zadania pod nazwą: Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe, edycja II  w kwocie 30 000,00 zł , wkład własny wyniósł 7 500,00 zł.

Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe, edycja II to projekt, który dotyczył zagadnienia kultury ludowej, jego celem była ochrona tradycji i przekazu ludowego. Pragniemy pielęgnować lokalną tożsamość kulturową poprzez ochronę naszych rodzimych tradycji i przekazać te wartości młodemu pokoleniu. Projekt był zaadresowany do całej społeczności gminy Miejsce Piastowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wierzymy, że kultywowana tradycja pozwoli na ukształtowanie takiego środowiska, które w naszych czasach jest w stanie tworzyć kulturę i żyć kulturą.

W ramach projektu zorganizowano następujące warsztaty:

1) Warsztaty pisania ikon dla grupy zaawansowanej (kontynuacja zajęć zorganizowanych w 2020 r. w ramach tego samego programu )

2) Warsztaty kuchni tradycyjnej ( serowarskie i zastosowanie ziół w kuchni)

3) Warsztaty krywulki łemkowskiej

Łącznie odbyło się 30 spotkań, na których przeprowadzono 72 godzin warsztatów dla 90 uczestników.

Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć nam wszystkie zakładane cele do których można zaliczyć m. in. zachowanie i przekazanie tradycji, popularyzację zanikającej dziedziny rękodzieła artystycznego, wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej, nawiązania relacji międzypokoleniowych.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskało środki na dofinansowanie zadania pod nazwą: Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe, edycja II  w kwocie 30 000,00 zł , wkład własny wyniósł 7 500,00 zł.

Festiwal Tradycji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokalnej kultury ludowej Gminy Miejsce Piastowe, edycja II to projekt, który dotyczył zagadnienia kultury ludowej, jego celem była ochrona tradycji i przekazu ludowego. Pragniemy pielęgnować lokalną tożsamość kulturową poprzez ochronę naszych rodzimych tradycji i przekazać te wartości młodemu pokoleniu. Projekt był zaadresowany do całej społeczności gminy Miejsce Piastowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wierzymy, że kultywowana tradycja pozwoli na ukształtowanie takiego środowiska, które w naszych czasach jest w stanie tworzyć kulturę i żyć kulturą.

W ramach projektu zorganizowano następujące warsztaty:

1) Warsztaty pisania ikon dla grupy zaawansowanej (kontynuacja zajęć zorganizowanych w 2020 r. w ramach tego samego programu )

2) Warsztaty kuchni tradycyjnej ( serowarskie i zastosowanie ziół w kuchni)

3) Warsztaty krywulki łemkowskiej

Łącznie odbyło się 30 spotkań, na których przeprowadzono 72h warsztatów dla 90 uczestników.

Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć nam wszystkie zakładane cele do których można zaliczyć m. in. zachowanie i przekazanie tradycji, popularyzację zanikającej dziedziny rękodzieła artystycznego, wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej, nawiązania relacji międzypokoleniowych.

”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”