EtnoPolska 2021

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, w roku 2021 pozyskała środki na dofinansowanie zadania pod nazwą:  Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy w kwocie 76 000,00 zł , wkład własny wyniósł 4 000,00 zł.

Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy to projekt, który na zawsze zapisał całe dziedzictwo kulturowe gminy Miejsce Piastowe na kartach historii.W ramach projektu został zorganizowany Folk Festival, na którym zaprezentowano gminne perełki etnograficzne, folklor, tradycje regionu i rzemiosło. Festiwal łączył ze sobą sztuki audiowizualne, wernisaż, wystawę, taniec, muzykę oraz historię. 

Wyprodukowano także film promocyjny zapowiadający  Festiwal, który upamiętnił piękno gminy Miejsce Piastowe. Zostały w nim zaprezentowane  walory etnograficzne i skarby dziedzictwa narodowego naszej gminy.

Dodatkowo opracowano i wydano publikację w postaci albumu fotograficznego Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy Nazwa zadania: Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy. Fotografie z syntetycznym opisem przedstawiają nie tylko perły architektury, ale również ukazują rękodzieło, taniec, folklor, wiejski krajobraz oraz tradycję.