Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskała środki na dofinansowanie zadania pod nazwą:  Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy w kwocie 76 000,00 zł; wkład własny wyniósł 4 000,00 zł.

Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy to projekt, który na zawsze zapisał całe dziedzictwo kulturowe gminy Miejsce Piastowe na kartach historii. W ramach projektu został zorganizowany Folk Festival, na którym zaprezentowano gminne perełki etnograficzne, folklor, tradycje regionu i rzemiosło. Festiwal łączył ze sobą sztuki audiowizualne, wernisaż, wystawę, taniec, muzykę oraz historię. 

Wyprodukowano także film promocyjny zapowiadający  Festiwal, który upamiętnił piękno gminy Miejsce Piastowe. Zostały w nim zaprezentowane  walory etnograficzne i skarby dziedzictwa narodowego naszej gminy.

Dodatkowo opracowano i wydano publikację w postaci albumu fotograficznego Gmina Miejsce Piastowe – Odkrywamy. Fotografie z syntetycznym opisem przedstawiają nie tylko perły architektury, ale również ukazują rękodzieło, taniec, folklor, wiejski krajobraz oraz tradycję.

”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021”