Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym pozyskało środki na dofinansowanie zadania pod nazwą Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  w kwocie 20 000,00 zł , wkład własny wyniósł 5 650,89 zł.

Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  to projekt, wykorzystujący różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników. Celem projektu był rozwój artystyczny poprzez różne formy obcowania z kulturą. Pragniemy zainteresować lokalną społeczność do pogłębiania swoich umiejętności artystycznych i rozwijania swoich zainteresowań poprzez korzystanie z naszej oferty kulturalnej.

W ramach projektu zorganizowano następujące warsztaty:

1) Warsztaty teatralne dla początkujących

2) Spektakl teatralny zorganizowany przez uczestników warsztatów teatralnych

3) Festiwal kolęd i pastorałek

Realizacja projektu doprowadziła do:

– popularyzacji działalność artystycznej

– poprawy dostępu do usług kulturalnych i nabycia nowych doświadczeń oraz nauki wyrażania swoich emocji

– nawiązania relacji między pokoleniowych

– powstania Gminnej Aktorskiej Formacji Artystycznej, której uczestnicy mogli zaprezentować nabyte umiejętności podczas spektaklu teatralnego

– zachowania i przekazania tradycji kolędowania podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek.

”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”