You are currently viewing Wydanie specjalne Piastuna

Wydanie specjalne Piastuna

To wydanie Piastuna jest inne od dotychczas wydawanych. Jest pewnego rodzaju raportem o stanie Gminy Miejsce Piastowe za lata 2019-2023, opracowanym przez Urząd Gminy w Miejscu Piastowym. 

Internetowa wersja PIASTUNA  – [klinij tutaj]