You are currently viewing

Otrzymaliśmy 50 tys. złotych dofinansowania 
 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym znalazło się na liście konkursowej (na drugim miejscu!) na realizację zadań promujących Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim pn. „Fundusze Europejskie wokół nas. Podkarpackie 20 lat w UE” w 2024 r. 
 
Otrzymaliśmy 50 tys. złotych dofinansowania na wydarzenie, które podczas wakacji odbędzie się w Głowience. Oprócz imprezy plenerowej, w bibliotekach na terenie gminy zostaną także przeprowadzone zajęcia związane z Unią Europejską, m.in. z użyciem tabletów zakupionych ze pozyskanego dofinansowania.