You are currently viewing Czas piec mikołaje…

Czas piec mikołaje…

Razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Wsi Rogi, Szkołą Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Rogach i Kołem Gospodyń Wiejskich w Rogach zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na ,,Mikołaje Rogowskie”.

Prace będą oceniane w 3 kategoriach: Mikołaj Tradycyjny, Mikołaj Nowoczesny, Mikołaj ,,Dziecięce fantazje”. Prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2023 r. do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.