You are currently viewing Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Wniosek bibliotek GCKiB w Miejscu Piastowym został rozpatrzony pozytywnie, a otrzymane dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł, w pełni przeznaczymy na wzbogacenie naszych księgozbiorów o nowości wydawnicze.