You are currently viewing Sala prób i studio nagrań w remizie OSP w Miejscu Piastowym

Sala prób i studio nagrań w remizie OSP w Miejscu Piastowym

W sobotę (15.07) na placu remizy OSP w Miejscu Piastowym odbyły się uroczystości związane z otwarciem sali prób i studia nagrań. Wydarzenie było także okazją do wręczenia licznych odznaczeń, dyplomów i podziękowań.

Symboliczną wstęgę przecięli: wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grzegorz Nieradka, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Habrat, dyrektor GCKiB Joanna Ziemiańska-Kielar, prezes orkiestry dętej Marek Guzik oraz prezes OSP Miejsce Piastowe Łukasz Michalak.

Nowe pomieszczenia poświęcili proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Mroczkowski oraz ks. Tadeusz Musz – przełożony Domu Macierzystego Zgromadzenia ks. Michalitów w Miejscu Piastowym.

Podczas uroczystości członkowie orkiestry oraz osoby wspierające działalność muzyczną uhonorowani zostali odznaczeniami nadanymi przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, które wręczyli: prof. Anna Marek-Kamińska – prezes Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, Marek Kosior i Marek Guzik – członkowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Odznaki Honorowe Polskiego Związku Chóru i Orkiestr otrzymali:

ZŁOTĄLorenc Julian, Rysz Kazimierz, Sereda Marcin;
SREBRNĄ – Akslar Henryk, Guzik Piotr, Jastrzębski Tomasz, Klara Mateusz, Klara Paweł, Kustra Marian, Lorenc Kamil, Michalak Łukasz, Sznajder Janusz, Sznajder Karolina;
BRĄZOWĄ – Bara Andrzej, Dudek Dawid, Janasiak Natalia, Janasiak Przemysław, Jaracz Grzegorz, Kozioł Katarzyna, Kozioł Krzysztof, Paszyńska Kornelia, Rajnik Katarzyna, Szmyd Karol;

Wręczono także okolicznościowe dyplomy uznania Polskiego Chóru i Orkiestr za wieloletnią działalność, a także odznakę specjalną Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Otrzymali je: Marek Guzik, Mirosław Guzik oraz Andrzej Klara.

Z kolei Odznakami Honorowymi PZCHiO za szczególny wkład w realizację projektu uhonorowano: wójt Dorotę Chilik, dyrektor GCKiB Joannę Ziemiańską-Kielar oraz Komendanta OSP w Miejscu Piastowym Krzysztofa Węgrzyna.

Podczas uroczystości wręczone zostały także odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przyznane zostały (na wniosek GCKiB) komendantowi Krzysztofowi Węgrzynowi oraz Bożenie Wójcik – przewodniczącej KGW w Miejscu Piastowym (odznakę w jej imieniu odebrała Urszula Lipińska). Medale wręczyli: Grzegorz Nieradka i wójt Dorota Chilik.

Strażacy uhonorowali także osoby, które przyczyniły się do pozyskania środków i utworzenia sali prób i studia nagrań. Podziękowania z rąk Krzysztofa Węgrzyna, Łukasza Michalaka oraz Marka Guzika otrzymali: Grzegorz Nieradka, wójt Dorota Chilik, Wiesław Habrat, Joanna Ziemiańska-Kilar, Izabela Półchłopek, Anna Marek-Kamińska i Tomasz Leń.

Na uroczystości odznaczenia wręczyli także strażacy z zaprzyjaźnionych Hankoviec na Słowacji. Na koniec orkiestra dęta zagrała krótki koncert pod batutą nowego kapelmistrza Marcina Seredy.

W uroczystości wzięli udział m.in.: zastępca wójta Aleksandra Ciepiela, Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński, st. bryg. Zbigniew Nowak – Komendant Miejski PSP w Krośnie, delegacje jednostek OSP z gminy Miejsce Piastowe wraz z pocztami sztandarowymi, delegacja strażaków z Hankoviec ze Słowacji oraz OSP Waksmund, radni gminy Miejsce Piastowe, sołtysi, panie z KGW w Miejscu Piastowym oraz mieszkańcy Miejsca Piastowego.

O INWESTYCJI

Studio nagrań i sala prób dla orkiestry dętej powstało w remizie OSP w Miejscu Piastowym, w niezagospodarowanym do tej pory pomieszczeniu na poddaszu. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie w kwocie 535 tys. złotych otrzymało OSP Miejsce Piastowe w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Miejscu Piastowym w ramach projektu pt. „Zwiększenie potencjału oraz wsparcie działań Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe”. Na część prac budowlanych, wyposażenie oraz zakup sprzętu ponad 200 tys. złotych przeznaczyła także Gmina Miejsce Piastowe.

Prace budowlane trwały od kwietnia do września 2022 roku. Poddasze na nowo zostało zaaranżowane. Aby stało się bardziej przestronne, zmieniona została konstrukcja podpierająca dach. Ściany i sufity zostały wyłożone dźwiękochłonnymi panelami wygłuszającymi. Wyodrębniono miejsce na reżyserkę i dodatkowe pomieszczenie na instrumenty dla orkiestry. Na potrzeby pomieszczeń wykonane zostały instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna; na podłogę położono płytki. Powstały także sanitariaty.

Na poddaszu powstała kotłownia, która do tej pory była w garażu, i obok której parkowały samochody. Z nowego rozwiązania bardzo zadowoleni są strażacy. W garażu jest teraz nie tylko więcej miejsca, ale przede wszystkim bezpieczniej.

W sali prób orkiestra po raz pierwszy próbę miała w październiku 2022 roku. Muzycy do tej pory ćwiczyli w sali w remizie strażackiej, a w czasie przeprowadzonych remontów – w jednej z sal w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

Muzycy narzekali na nieustający hałas podczas prób i konieczność ciągłego wynoszenia instrumentów, ponieważ pomieszczenie w remizie dzielili razem ze strażakami. Teraz mają własną salę do ćwiczeń, odpowiednio wygłuszoną, przestronną, która bez problemu pomieści duży skład orkiestry. Członkowie orkiestry próby mają raz w tygodniu. Z pomieszczenia korzystać będą także inne zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Miejscu Piastowym.

Przy sali prób znajduje się także studio nagrań, które będzie umożliwiało nagrywanie muzyków wielośladowo oraz będzie służyło także innym zespołom z naszej gminy.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek

Obszerne relacje z wydarzenia ukazały się także na portalach:
– terazKrosno.pl https://www.terazkrosno.pl/…/20184-profesjonalna-sala…
– Krosno112.pl https://krosno112.pl/…/20745-w-remizie-osp-miejsce…

Portal TerazKrosno przygotował także krótki film z uroczystości. Zachęcamy do obejrzenia.