You are currently viewing 8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim pracownikom bibliotek spełnienia w pracy, ciekawych pomysłów, wytrwałości i twórczej inwencji w realizacji zadań oraz nieustającej pogody ducha. Życzymy również, aby Wasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki.
Składamy podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa, kultury i edukacji w środowisku lokalnym.