You are currently viewing Pracownik ds. Promocji i Rozwoju poszukiwany!

Pracownik ds. Promocji i Rozwoju poszukiwany!

Osoby zainteresowane pracą w naszej instytucji na stanowisku Pracownika ds. Promocji i Rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym proszone są o:

  1. Wysłanie dwóch niepublikowanych wcześniej, samodzielnie przygotowanych, dowolnych materiałów graficznych (ulotka, plakat, baner, infografika, logo),  a także kilku autorskich zdjęć (tematyka dowolna).
  2. Złożenie podania o przyjęcie do pracy wraz z życiorysem z przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem w terminie do 30 kwietnia br. na adres mailowy: dyrektor.centrumkultury@gmail.com lub do siedziby GCKiB w Miejscu Piastowym (Widacz 120, 38-430 Miejsce Piastowe).