You are currently viewing Gminny Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej

Gminny Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Wiosennym Turnieju Piłki Ręcznej, który odbędzie się 27 kwietnia w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rogach. TURNIEJ DLA KLAS IV I MŁODSZYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE !

Zgłoszenia należy składać do 25 kwietnia pod nr. tel.: 601796163

Organizatorami są: Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik , Przewodniczący Rady Gminy w Miejscu Piastowym Wiesław Habrat, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka oraz Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.