You are currently viewing GCKiB otrzymało 67 tys. złotych dofinansowania

GCKiB otrzymało 67 tys. złotych dofinansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało (15 kwietnia) listę projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach programu „Edukacja kulturalna 2023”. Jednym z nich jest projekt pt. „Weźmy kulturę na warsztat – edukacja kulturalna mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe”, złożony przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym. Na jego realizację otrzymaliśmy 67 tys. złotych dofinansowania.

W ramach tego projektu kontynuowane będą zajęcia taneczne mażoretek, warsztaty aktorko-teatralne grupy GAFA, muzyczne (prowadzone w ramach szkółki Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe) oraz fotograficzne (na poziomie zaawansowanym). Wkrótce ogłoszony zostanie nabór na poszczególne zajęcia. Udział w zajęciach będzie bezpłatny.