You are currently viewing Kolorowy świat na obrazach

Kolorowy świat na obrazach

W czwartek (1 grudnia) w bibliotece w Miejscu Piastowym odbył się wernisaż uczestników warsztatów malarskich. Warsztaty były jednym z sześciu działań w projekcie pn: „ Bi-blio-teka otwieramy świat zamknięty w książkach” .

Warsztaty odbyły się we wszystkich bibliotekach GCKiB: w Miejscu Piastowym, Targowiskach, Rogach, Głowience i we Wrocance, a prowadziła je artysta malarz Małgorzata Twardzik – Wilk z Głowienki. Zajmująca się malarstwem olejnym i pastelowym.

Spotkanie rozpoczęło się  o godzinie 17:00. Kierownik biblioteki Justyna Prajsnar oraz instruktor środowiskowy Izabela Drobek powitały gości, opowiadając o warsztatach malarskich, w których łącznie wzięło udział 75 osób. Warsztatom towarzyszył pomysł połączenia i upamiętnienia dorobku literackiego Marii Konopnickiej i jej wkładu w działalność patriotyczną. Sejm ustanowił rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej. Kierownik biblioteki złożyła serdeczne podziękowania prowadzącej warsztaty Małgorzacie Twardzik – Wilk, wręczając upominek i oddając głos.

(…) Bohaterami jesteście wy wszyscy, którzy braliście udział w warsztatach. Celem warsztatów było stworzenie pewnego rodzaju ekwiwalentu plastycznego twórczości Marii Konopnickiej i tak powstał kolorowy świat. Warsztaty wydały piękne „owoce” (…) – mówiła malarka.

Uczestnikami warsztatów byli dorośli i młodzież z terenu gminy Miejsce Piastowe. Każdy z uczestników, podczas jednego dnia, namalował pastelami obraz z wybranym przez siebie motywem. Na pracach najczęściej pojawiały się pejzaże. Na jednej z prac została upamiętniona postać poetki Marii Konopnickiej.

Podczas wernisażu odbyło się losowanie zakładek – niespodzianek. Nagrodą za wylosowanie zakładek oznaczonych serduszkiem była książka autorstwa Katarzyny Michalak pt.: „Była sobie miłość”.

Warsztaty odbyły się w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI, na które Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym otrzymało 18 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace można zobaczyć do 15 grudnia w bibliotece w Miejscu Piastowym.