W Miejscu Piastowym uczyli się kaligrafii

0
232

Celem warsztatów “Poezja Marii Konopnickiej w kaligrafii” było zaznajomienie uczestników z podstawami sztuki pięknego pisania i umożliwienie nabycia umiejętności korzystania z narzędzi wykorzystywanych w tej domenie twórczości. Za sugerowany materiał tekstowy posłużyła twórczość literacka Marii Konopnickiej w roku 180. jubileuszu urodzin pisarki.

Pierwsze z czterech spotkań poświęcone było poznaniu pojęcia kaligrafii i związanych z nim powszechnych wyobrażeń, które zostały przywołane na praktycznym przykładzie – próbie “pięknego zapisu” imienia osoby siedzącej obok, co miało również cel integracyjny. Na sporządzonych przykładach można było w dyskusji wyodrębnić elementy, które składają się na pojęcie kaligrafii, co pozwoliło na płynne przejście do objaśnienia budowy litery (glifu) oraz poruszenia kwestii terminów potrzebnych do opisu podstawowych jakości rytmu i dynamiki pisma odręcznego, jego estetyki i kwestii technicznych związanych z materiałami i narzędziami.

Uczestnicy otrzymali po jednej strofie z poezji Marii Konopnickiej, która mogła posłużyć za treść do swobodnych wstępnych ćwiczeń kaligraficznych przy pomocy flamastra o skośnej końcówce, by umożliwić wstępnie skoncentrowanie się na opanowaniu kąta nachylenia końcówki i kierunku stawiania znaku przy pomocy prostego narzędzia.

Na drugim spotkaniu uczestnicy zapoznali się z elementami historii i przemian różnych historycznych stylów kaligrafii (np. uncjały, fraktury) i tego, jaki wpływ na nie ma używane narzędzie. Do arsenału używanych środków dołączyły ręcznie robione stalówki i pióra przygotowane z arkuszy powlekanego aluminium z powszechnie dostępnych puszek (tzw. cola-peny), które można łatwo przygotować i ściąć w dowolny sposób tak, by móc ćwiczyć zarówno dawne jak i współczesne style pisma, jednocześnie nabywając już doświadczenia w wyczuciu potrzebnego nacisku i panowania nad zasobem atramentu.

Na spotkaniu trzecim wprowadzono profesjonalne stalówki kaligraficzne o różnych końcówkach i omówiono szczególne klasycznej kaligrafii – stylowi copperplate – wymogi prowadzenia znaku i kontrolowaniu nacisku. Praca z blokiem tekstu umożliwiła objaśnienie również kilku podstawowych zagadnień związanych z typografią i estetyką tekstu jako elementu graficznego.

Spotkanie ostatnie było skoncentrowane na przygotowaniu przez uczestników kilkustronicowego reprezentacyjnego portfolio, ze stroną tytułową poświęconą Marii Konopnickiej, i środkiem w którym oprócz wybranych, wyjątkowo udanych fragmentów z arkuszy ćwiczebnych, znalazł się większy, wypracowany blok tekstu w dowolnie obranym stylu i wykonany preferowanym typem pióra lub pisaka.

Uczestnicy przygotowane w trakcie kursu cola-peny zatrzymali dla siebie na poczet samodzielnych prób i rozwijania nowo nabytych umiejętności.

Jakub Niedziela

Warsztaty “Poezja Marii Konopnickiej w kaligrafii” odbywały się w bibliotece w Miejscu Piastowym w czerwcu i lipcu br. Wzięła w nich udział 15 osoba grupa mieszkańców gminy Miejsce Piastowe. Zajęcia prowadził Jakub Niedziela z Wrocanki – anglista, grafik komputerowy, autor licznych prac będących połączeniem malarstwa, kolażu, kaligrafii i fotografii. W bibliotece w Miejscu Piastowym do końca sierpnia prezentowane są prace uczestników zajęć oraz wystawa grafik Jakuba Niedzieli.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu „ Bi-blio-teka otwieramy świat zamknięty w książkach”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.