You are currently viewing Wieczór z poezją Anny Ziemby-Lonc

Wieczór z poezją Anny Ziemby-Lonc

W poniedziałek 21 marca 2022 r. w bibliotece w Miejscu Piastowym odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Ziembą-Lonc. Wieczór z poezją rozpocznie się o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.

Anna debiutowała w 1999 roku na łamach lokalnego pisma ” Dębina”. Publikowała w prasie oraz licznych almanachach i antologiach. Jest laureatką konkursów poetyckich. Od wielu lat należy do Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym, aktywnie działa w Stowarzyszeniu Literackim Nauczycieli w Krośnie, współtworzy Brzozowski Ruch Poetycki ” Zgrzyt”.

Publikacje Anny Ziemby-Lonc: