You are currently viewing KADRY KULTURY – Małgorzata Twardzik-Wilk (cz.1)

KADRY KULTURY – Małgorzata Twardzik-Wilk (cz.1)

Rozmowę z Małgorzatą Twardzik-Wilk można przeczytać w Piastunie nr 1/2022 (str. 30-32) https://gminnecentrum.pl/wp-content/uploads/2022/03/Piastun-1-2022-www.pdf