You are currently viewing Ciekawe spotkania w klubotekach

Ciekawe spotkania w klubotekach

W klubotekach odbyły się spotkania ze strażakami, górnikiem, policjantem i pedagogiem. Dzieci poznawały sprzęt strażacki, zobaczyły jak wygląda ropa, wysłuchały, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze i w Internecie.

I. Spotkanie z pedagogiem

W klubotekach w Miejscu Piastowym, Rogach, Głowience i Targowiskach odbyły się spotkania z pedagogiem pod hasłem „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”. Pedagog Elżbieta Józefczyk opowiadała, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z internetu.

Celem prowadzonych zajęć była profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. ,,Cel, który mi przyświecał, to propagowanie postaw wolnych od
uzależnień oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” – podkreśliła pedagog Elżbieta Józefczyk. Podczas spotkań przedstawiłam uczniom rodzaje zagrożeń, ale także te pozytywne strony korzystania z Internetu. Poznali zasady bezpieczeństwa oraz umiejętność stosowania ich w praktyce. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o zagrożeniach internetowych płynących między innymi z gier komputerowych i o narastającej fali agresji i przemocy  rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami komputerowymi. Podczas zajęć warsztatowych  uczniowie sami  musieli wybrać, czy  świat wirtualny jest lepszy od świata realnego. Tworzyli zasady „mądrego sieciaka”, jak i wizytówki o byciu anonimowym w sieci. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali ze zjawiskiem  cyberprzemocy rówieśniczej oraz z odpowiedzialnością karną za działania niezgodne z prawem. 

II. Spotkanie ze strażakami

Dzieci poznawały tajniki zawodu strażaka Na zaproszenie biblioteki w Miejscu Piastowym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Miejsca Piastowego wzięli udział w spotkaniu „Kim zostanę, jak dorosnę”. Druhowie przybyli na miejsce spotkania wraz z młodymi adeptami pożarnictwa z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP.

Strażacy przekazali dzieciom podstawowe informacje na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zadań i obowiązków strażaka. Pokazali również umundurowanie bojowe strażaka, podstawowy sprzęt: wąż W-52 zakończony prądownicą, deskę ratowniczą, torbę PSP- R1, aparat ochrony dróg oddechowych oraz defibrylator AED. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy w określonych zdarzeniach oraz zaprezentowali, jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Przypomniane zostały również numery alarmowe, a także jak powinno się postępować w sytuacji niebezpiecznej wymagającej udzielenia pomocy.

Najmłodsi chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez strażaków, sami również je zadawali. Z zaangażowaniem i ciekawością oglądali przedstawiany sprzęt, pytając o najmniejsze szczegóły. Chętnie próbowali swoich sił, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową czy też ubierając mundur strażacki. Podobne spotkania dzieci ze strażakami z odbyły się w klubotekach w Głowience, Rogach i Targowiskach.

III. Spotkanie z górnikiem

Z okazji Dzień Górnika potocznie zwanego „Barbórką” 4 grudnia w bibliotece w Targowiskach odbyło się spotkanie z górnikiem przemysłu naftowego Panem Jackiem Winiarskim. Była to dobra okazja do tego by pokazać, że Ci którzy wydobywają ropę naftową i gaz ziemny to też górnicy. Nasz gość był ubrany w mundur galowy. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie oraz odznaczeniom. Pan Jacek wytłumaczył dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Dzieci również poznały patronkę górników – Świętą Barbarę, a także Ignacego Łukasiewicza – założyciela pierwszej kopalni ropy naftowej, a także wynalazcy lampy naftowej. Pan Jacek również przywiózł ropę, więc każde dziecko już wie jak ona pachnie. Na koniec został przeprowadzony konkurs wiedzy o historii i tradycji przemysłu naftowego i gazu ziemnego, w którym do wygrania były nagrody.

IV Spotkanie z policjantem

W klubotece w Miejscu Piastowym odbyło się także Mikołajkowe Spotkanie Profilaktyczne z funkcjonariuszami policji KMP w Krośnie, którzy w ciekawy sposób przedstawili kwestie związane z bezpiecznym zachowaniem w domu, ograniczonym zaufaniem w stosunku do obcych, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o innych czyhających zagrożeniach.

GCKiB w Miejscu Piastowym

Dodaj komentarz