You are currently viewing Marsz Niepodległości ,,Połączeni flagą”

Marsz Niepodległości ,,Połączeni flagą”

200-metrową biało-czerwoną flagę mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe ponieśli 11 listopada w dniu Narodowego Święto Niepodległości. W tym roku marsz „Połączeni flagą” wyruszył spod Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym i przeszedł do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Biało-czerwoną niosło około 400 osób.

Była ta druga edycja marszu niepodległościowego. Pierwsza odbyła się w Rogach w 2019 roku.

Uroczysty pochód prowadziła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, za którą szły poczty sztandarowe: Gminy Miejsce Piastowe, jednostek ochotniczych straży pożarnych i szkół. Biało-czerwoną niosło około 400 osób: władze samorządowe gminy – na czele z wójtem Dorotą Chilik, przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, pracownicy urzędu gminy, radni, harcerze, uczniowie, nauczyciele, siostry michalitki, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji społecznych oraz mieszkańcy gminy. Przez kilkadziesiąt minut fragmenty ulic Dukielskiej, Markiewicza i droga do Sanktuarium z lotu ptaka wyglądały jak biało-czerwona wstęga.

Pochód zakończył się przy Sanktuarium, gdzie pod pomnikiem Anioła Stróża Polski przedstawiciele: władz samorządowych, posłów, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów i znicze.

W imieniu władz samorządowych gminy wiązankę kwiatów złożyli: wójt Dorota Chilik, zastępca wójta Magdalena-Hec Mrozek i sekretarz Krzysztof Mercik.

Kolejno w  imieniu posła na Sejm RP Teresy Pamuły kwiaty składała Ewa Miciak, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sanoku. Wiązanki złożyli także przedstawiciele posłów na Sejm RP Piotra Uruskiego i Piotra Babinetza.

Wśród delegacji kwiatowych byli  także: wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, radni Powiatu Krośnieńskiego Teresa Sirko i Tomasz Sieniawski; przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław Habrat wraz z radnymi Iwoną Pytel i Szymonem Węgrzynem; przedstawiciele klubu radnych PIS: Małgorzata Skwara i Grzegorz Habrat; przedstawiciel gminnej organizacji PSL Miejsce Piastowe Marek Marecki; Piotr Szydło – naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Krośnie; porucznik Artur Romanowski z chorążym Konradem Burgerem z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej; podkomisarz Grzegorz Lisowski z KMP w Krośnie.

Wiązanki kwiatów złożyli także: dyrektor Gminnego Centrum i Biblioteki w Miejscu Piastowym Joanna Ziemiańska-Kielar wraz kierownikiem Justyną Prajsnar; kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Beata Bodzioch-Kaznowska wraz z zastępcą Grzegorzem Mejerem i pracownikami; kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Aneta Dobosz ze swoim zastępcą Moniką Kaczmarczyk.

Symboliczne znicze składali dyrektorzy (lub ich zastępcy) szkół i żłobków: Agnieszka Jastrzębska (Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe), Teresa Zamorska (SP w Łężanach), Iwona Topolska (SP w Głowience), Edyta Dydo (SP w Rogach), Nina Hanus (SP we Wrocance), Małgorzata Lorenc (SP w Targowiskach), Daniela Kokoszka (SP w Zalesiu), Anna Patla (SP w Miejscu Piastowym) wraz uczniami lub podopiecznymi.

W delegacjach znaleźli się także przedstawiciele: sołectwa Miejsce Piastowe (sołtys Piotr Frydrych i radny Wojciech Urynowicz), Towarzystwa Sportowego „Piastovia” (prezes Tomasz Sieniawski wraz z zawodnikiem) oraz seniorzy z klubów seniora z Głowienki, Rogów i Łężan wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Joanną Boczar.

Po złożeniu kwiatów odśpiewany został hymn narodowy, a orkiestra dęta zagrała kilka pieśni legionowych.

Msza święta miała równie uroczysty charakter, przewodniczył jej Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, a w koncelebrze uczestniczyli: dziekan ks. Tadeusz Dudzik, przełożony Domu Macierzystego Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Krzysztof Poświata wraz z innymi księżmi diecezjalnymi i Michalitami. Po mszy św. okolicznościowe przemówienie wygłosiła wójt Dorota Chilik. Uroczystości zakończył koncert zespołu „Światło Uwielbienia”.

Organizatorami gminnych obchodów Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka i Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Krosno112.pl, terazKrosno.pl, Trendy Radio, Radio FARA.

Uroczystości transmitowane były na żywo przez telewizję i radio FARA oraz telewizję słowacką. Poniżej znajdują się linki do transmisji:

Transmisja mszy św. przez Radio FARA
https://www.youtube.com/watch?v=xcQzhnT4ba4

Relacja w telewizji słowackiej
https://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-televizne-noviny/bonus/11067-giganticka-vlajka?fbclid=IwAR0u60AuCgpZ0AhvMMXg9Ks7Z-aXeXu__sWS4-YgdbszTmwc3yjxP-y7Yt4

Link do nagrania z drona zrealizowanego przez portal Krosno112:
https://www.facebook.com/krosno112/videos/353340666563758

Dodaj komentarz