You are currently viewing Biesiada Zaleska [FOTO]

Biesiada Zaleska [FOTO]

W sobotę 23 października 2021 r. w Domu Ludowym w Zalesiu odbyła się kolejna edycja Biesiady Zaleskiej. Spotkanie to adresowane jest przede wszystkim do Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Miejsce Piastowe. To forma podziękowania za ich zaangażowanie i działalność na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz innych instytucji z terenu gminy. Wiele imprez nie odbyłoby się bez udziału Pań, które dbają o kulinarną stronę wydarzeń organizowanych przez GCKiB i Urząd Gminy Miejsce Piastowe.

Zaproszonych gości powitała Wójt Gminy Dorota Chilik oraz Elżbieta Kilar – przewodnicząca KGW Zalesie, które tradycyjnie było gospodarzami całej imprezy. Głos zabrała także Joanna Ziemiańska-Kielar – dyrektor GCKiB w Miejscu Piastowym. Po oficjalnym rozpoczęciu biesiady i wręczeniu podziękowań i drobnych upominków Paniom z KGW, rozpoczęła się huczna zabawa.

Imprezę uświetniła zaproszona specjalnie z tej okazji Kapela Ludowa Piasty. Na sali rozbrzmiały wspólnie zaśpiewane pieśni ludowe. Imprezę taneczną poprowadził zespół weselny QUATRO.

Jeszcze raz składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Miejsce Piastowe.

Dodaj komentarz