You are currently viewing Niedziela na ludową nutę

Niedziela na ludową nutę

W niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. na scenie Domu Ludowego w Rogach spotkali się artyści, twórcy ludowi, muzycy, którzy tworzą kulturę regionalną i kultywują tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Tego dnia, szczególnie wzruszające były występy najmłodszych uczestników festiwalu, którzy kontynuują drogę artystyczną wskazaną przez rodziców, dziadków, nauczycieli i z dumą reprezentują kulturę ludową zakorzenioną w mieszkańcach Gminy Miejsce Piastowe.

Rozpoczynając spotkanie wójt gminy Dorota Chilik oraz dyrektor GCKiB w Miejscu Piastowym Joanna Ziemiańska-Kielar serdecznie przywitały uczestników festiwalu. Kolejno na scenie wystąpiły zespoły z naszej gminy: zespół dziecięcy Mali Rogowice, kapele ludowe Piasty i Pogórzanie, zespoły śpiewaczy Rogowice i Zalaski oraz Kapela 50+. Gościnnie w festiwalu wziął udział zespół bojkowski ,,Na Drabini”, który przyjechał na naszą imprezę z Ukrainy.

Panie z kół gospodyń wiejskich częstowały uczestników przygotowanymi przez siebie tradycyjnymi potrawami, wśród których nie zabrakło pierogów, proziaków, pasztetów, chleba ze smalcem z ogórkami kiszonymi i domowych wypieków. W festiwal folklorystyczny zaangażowane były: KGW Głowienka, KGW Targowiska, KGW ,,Nadzieja”, KGW Niżna Łąka oraz KGW Rogi.

Podczas imprezy odbył się także kiermasz rękodzieła artystycznego. Dodatkowym punktem festiwalu było zwiedzanie Zagrody Etnograficznej, do której przejście z domu ludowego zajmuje kilka minut.

Folk Festival przeszedł już do historii, ale mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia przyczyniają się do tego, że nasza regionalna obyczajowość i twórczość ludowa nigdy nie pójdą w zapomnienie.

Organizatorzy: Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym.

Dodaj komentarz