You are currently viewing Dożynki gminne w Łężanach

Dożynki gminne w Łężanach

Msza święta w plenerze, święcenie tradycyjnych wieńców dożynkowych, przekazywanie chleba i dzielenie się nim oraz występy zespołów to najważniejsze części dożynek gminnych, które odbyły się w niedzielę (8 sierpnia) na stadionie przy ul. Nawsie w Łężanach. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową, której przewodniczył i homilie wygłosił ks. dr Stanisław Masłyk, rodowity mieszkaniec Łężan. W koncelebrze udział także wzięli: ks. proboszcz Jerzy Urban i kleryk Łukasz Juszczyk.

Podczas nabożeństwa ks. proboszcz poświęcił wieńce dożynkowe, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, oraz chleby przekazane przez przedstawicieli dziewięciu sołectw gminy Miejsce Piastowe.

W imieniu wszystkich rolników z gminy symbol święta plonów bochen chleba starostowie dożynek Ewa Obel z Łężan i Artur Guzik z Głowienki przekazali wójt gminy Dorocie Chilik oraz przewodniczącemu Rady Gminy Wiesławowi Habratowi.

Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. My też chcemy się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i z przybyłymi do nas gośćmi. Niech dzielenie się chlebem będzie również wyrazem tego, że stanowimy wspólnotę.  Niech nigdy nie zabraknie chleba nikomu w naszej gminie i w naszej umiłowanej Ojczyźnie – powiedziała wójt Dorota Chilik, która pokrojonym chlebem, wspólnie z przewodniczącym Wiesławem Habratem, wicestarostą krośnieńskim Andrzejem Guzikiem, zastępcą wójta Magdeleną Hec-Mrozek oraz radnymi, częstowała zgromadzonych na placu mieszkańców.

W części artystycznej zaśpiewali soliści z Grupy Inspiracja i Mali Rogowice. Jak zawsze świetny koncert zagrała Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe (publiczność nie pozwoliła muzykom zejść ze sceny, zanim nie zagrali choć jednego utworu na bis). Przeboje muzyki rozrywkowej zaprezentował zespół Okey, a gwiazda wieczoru Future Folk z Stanisławem Karpielem-Bułecką zgromadziła pod sceną liczną publiczność, której nawet deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie.

W ciągu dnia dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji. Oblegane były dmuchane zjeżdżalnie i miejsca malowania twarzy. Był także punkt, w którym można było się zaszczepić przeciw COVID-19 oraz stoisko, gdzie rachmistrzowie dokonywali spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. Dożynki zorganizowali: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym we współpracy z Gminą Miejsce Piastowe i sołectwem Łężany. Nieocenioną pomoc, przy organizacji tak dużych imprez, jak zawsze okazali strażacy OSP z Miejsca Piastowego i Łężan.

Dodaj komentarz