You are currently viewing Pielgrzymka Rodzin Rolników w Strachocinie

Pielgrzymka Rodzin Rolników w Strachocinie

26 czerwca w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Rodzin Rolników z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. W wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy ministra, włączyła się także Gmina Miejsce Piastowe. Pielgrzymi w Strachocinie mieli okazję wysłuchać koncertów zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym oraz popróbować smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z Głowienki, Widacza i Targowisk.

Wydarzenie zgromadziło licznych pielgrzymów z całej Polski, których przywitał ks. prałat Józef Niźnik. Jemu to właśnie w Strachocinie objawił się święty Andrzej Bobola, święty, który w 2002 roku został patronem Polski.

–  Przybyliśmy dziś z pielgrzymką do domu św. Andrzeja Boboli. Wielkiego patrioty, który Polskę kochał pond życie. Chciał, aby była wielka i silna również dzięki chrześcijańskim wartościom, które ją ukształtowały. Przyjechaliśmy pokazać naszą jedność i solidarność wielkiej rolniczej rodziny jaką tu wspólnie stanowimy. I ogromnie cieszę się, że jest ona tak liczna. Rodzina zawsze była, jest i dzięki wielkiemu przywiązaniu rolników do wartości i tradycji zawsze będzie tą najważniejszą wartością, która wzmacnia trwałość całego narodu. Dla mnie rodziny rolników są symbolem mocnych więzi  – mówił minister Grzegorz  Puda w czasie spotkania z pielgrzymami. Zapowiedział także, że wkrótce rząd przedstawi rolnikom ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Uroczystości rozpoczęły się Drogą Krzyżową wokół „Bobolówki”. Relikwie świętego Andrzeja Boboli niósł minister rolnictwa, przedstawiciele organizacji rolniczych, władz samorządowych, wśród których była m.in. Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik. Odbyła się także uroczysta msza święta, której przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Po nabożeństwie przy pomniku niepodległościowym złożono wiązanki kwiatów.

Pielgrzymce towarzyszyły kiermasze, na których koła gospodyń wiejskich z Podkarpacia serwowały lokalne wyroby. Można było popróbować pierogów, bigosu i gołąbków przygotowanych przez koła z Gminy Miejsce Piastowe: z Głowienki, Widacza i KGW „Nadzieja” z Targowisk.

Pielgrzymi mieli okazję także wysłuchać koncertów w wykonaniu zespołów ludowych. Zagrała kapela Piasty, Pogórzanie, zaśpiewali Mali Rogowice oraz Katarzyna Such – solistka Studia Gama. Przyśpiewki z Wesela Trześniowskiego zaprezentował Zespół Obrzędowy Trześniowianie. Podczas ich występu do tańczących obok sceny Małych Rogowiców dołączył minister Puda, który także na ręce wójt Doroty Chilik złożył podziękowania za pomoc przy organizacji pielgrzymki. 

Dodaj komentarz