You are currently viewing Zgłoś się na Wojewódzki Festiwal Piosenki

Zgłoś się na Wojewódzki Festiwal Piosenki

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Wojewódzki Festiwal Piosenki, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki, który w tym roku odbędzie się online.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na Wojewódzki Festiwal Piosenki.

Zaśpiewaj, nagraj się i wyślij nam nagranie wraz z oświadczeniami dostępnymi poniżej. Na nagrania czekamy do 5 maja 2021 r. do godziny 15:00. Materiały należy przesłać na adres e-mail: festiwalpiosenki.gckib@gmail.com

1. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 2021 online

https://drive.google.com/file/d/1XyV-1R49DNCejEg6ICHzhjqn3q4QKDdg/view?usp=sharing

2. Karta Zgłoszenia WFP 2021 online:

https://drive.google.com/file/d/1UB2is4uVqd7PNUr_TlsUFPkl9i3zdunp/view?usp=sharing

3. Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika (opiekuna):

https://drive.google.com/file/d/1ie4EmhL16vA2osWVwWuuO4zIRROGHPIN/view?usp=sharing

4. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika:

https://drive.google.com/file/d/1yq-1UuqXha4XMz_N_31sJtLoR_GBPJXt/view?usp=sharing

Dodaj komentarz