You are currently viewing Warsztaty Witraży Lodowych

Warsztaty Witraży Lodowych

Zapraszamy do włączenia się we wspólne tworzenie lodowych ozdób 🙂

Warsztaty prowadzi Agnieszka Mrozek – wicedyr. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym.

Dodaj komentarz